Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem oraz zapewnienie wsparcia ich rodzinom.
BĄDŹ MISTRZEM
DLA DZIECI Z AUTYZMEM
I PRZEKAŻ 1% PODATKU
FUNDACJI SYNAPSIS
ZOSTAŃ MISTRZEM
TWÓJ 1% TO:
możliwość terapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
szansa na bezpłatną diagnozę dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji
dostęp do specjalistycznej diagnozy dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością

ZOSTAŃ MISTRZEM
Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.