O Fundacji SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS istnieje od 1989 roku. Naszą misją jest pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowanie systemowych zmian, które podnoszą jakość ich życia

35 lat doświadczenia

35 lat to dużo. Wystarczająco, by zaobserwować zmiany w funkcjonowaniu osób z autyzmem. Zajmujemy się teraz innymi problemami niż ćwierć wieku temu. Przesunęła się w dół granica wieku, w którym dzieci są diagnozowane. Profesjonalna pomoc  jest dostępna  w przedszkolach terapeutycznych już dla 2,5-letnich maluchów. Dużo rzadziej niż kiedyś zmagamy się z dramatycznymi zaniedbaniami w terapii, a dzieci osiągają wyższy poziom umiejętności. Walczymy o ich najlepszą edukację i sukcesy w różnych dziedzinach. Przygotowujemy je do możliwie największej samodzielności w dorosłym życiu.

Od 35 lat dążymy do tych zmian:

  • zdiagnozowaliśmy już ponad 4560 dzieci i dorosłych osób z autyzmem,
  • przeszkoliliśmy ponad 21 673 osób (profesjonalistów i rodziców) w zakresie wiedzy i umiejętności pracy z osobami z autyzmem,
  • od 25 lat prowadzimy placówki terapeutyczne i rehabilitacyjne,
  • ponad 25 lat działa Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem,
  • od 2007 r. działa pierwsze modelowe przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby z autyzmem,
  • od 2013 r. działa dom treningowy dla dorosłych z autyzmem,
  • od początku działamy na rzecz wzrostu świadomości i wiedzy na temat autyzmu – poprzez kampanie społeczne, organizowanie konferencji naukowych i szkoleń,
  • intensywna, prowadzona przez nas od samego początku działalność rzecznicza pracowała na rzecz rozwoju świadczeń dla osób z autyzmem, wzrostu finansowania świadczeń edukacyjnych i zdrowotnych, powołania w 2003 r. Rzecznika Praw Osób z Autyzmem

Plany na przyszłość

Chcemy działać dalej. Nasze najważniejsze wyzwania dziś to dalsze upowszechnianie wczesnego diagnozowania dzieci, wykorzystanie nowych zdobyczy nauki i techniki do doskonalenia metod terapii i rehabilitacji oraz rozwój metod i form wsparcia dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie: www.synapsis.org.pl

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.